Shopping Cart
Basiese Begrippe

Basiese Begrippe

Metodologie van die geesteswetenskappe Sedert die verskyning van hierdie titel in 1985 het dit een van die toonaangewende metodologiehandboeke in die Suid-Afrikaanse tersire onderwys geword. Dit verskaf 'n inleiding tot die fundamentele begrippe in geesteswetenskaplike navorsing en vul ander boeke oor spesifieke navorsingsmetodes en tegnieke aan. This title is also available in English, 

Social Science

 • Product Information
 • Format: 220mm x 150mm (Soft Cover)
 • Pages: 326
 • ISBN 13: 978-07969-0185-9
 • Rights: World Rights

Metodologie van die geesteswetenskappe Sedert die verskyning van hierdie titel in 1985 het dit een van die toonaangewende metodologiehandboeke in die Suid-Afrikaanse tersire onderwys geword. Dit verskaf 'n inleiding tot die fundamentele begrippe in geesteswetenskaplike navorsing en vul ander boeke oor spesifieke navorsingsmetodes en tegnieke aan. This title is also available in English, 

DEEL 1
Voorwoord

1. Wat is geesteswetenskaplike navorsing?
2. Navorsingsontwerp: Op weg na probleemformulering
3. Navorsingsontwerp: Konseptualisering en operasionalisering
4. Navorsingsontwerp: Data-insameling
5. Navorsingsontwerp: Analise en interpretasie
6. Sentrale konstrukte in die navorsingsproses

 • Konsepte
 • Stellings
 • Konseptuele raamwerke
 • Paradigmas

7. Perspektiewe op kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing

 • Die spectrum van die geeseswetenskappe
 • Terminologie
 • Wetenskap en navorsing

DEEL 2
8. Riglyne by die opstel van ‘n navorsingsvoorstel

 • Inleidende opmerkings oor die opstel van ‘n navorsingsvoorstel
 • Soorte navorsingsvoorstelle
 • Voorbereinding vooraf

9. Riglyne by die skryf van geesteswetenskaplike verslae

 • Teoretiese riglyne
 • Meta-teoretiese riglyne
 • Metodologiese riglyne
 • Tegniese riglyne

DEEL 3
Bylae 1: D Joubert – Ontwerp van ‘n toets vir die vasstelling van waardeorintasies
Bylae 2: H C Marais – Semantiese dimensies van aanspreekvorme
Bylae 3: W J Schurink – ‘n Verkennende studie van prostitusie in Eersterust

Bronnelys
Onderwerpindeks

Johann Mouton is the Director of the Centre for Research on Science and Technology and a professor in the Department of Sociology at the University of Stellenbosch. He received his Doctorate in Philosophy at the Rand Afrikaans University in 1983. He taught Philosophy at Potchefstroom University (1976-1977) and Rand Afrikaans University (1978- 1982), after which he joined the Human Sciences Research Council. He joined the University of Stellenbosch in 1994.

Presets Color

Primary
Secondary